Home / 藝術 / 聚焦視覺:John Kviar
John Kviar cover

聚焦視覺:John Kviar

    John Kviar,法國藝術家,出生於1986年,曾於巴黎修讀工業設計。除了大型塗鴉作品之外,這位在法國默倫長大的藝術家近年專注於油畫創作,作品不僅富有超現實主義的色彩,同時亦兼具詩意。

John Kviar1John Kviar2 John Kviar3 John Kviar4 John Kviar5 John Kviar6 John Kviar7 John Kviar8 John Kviar9 John Kviar10 John Kviar11 John Kviar12 John Kviar13 John Kviar14 John Kviar15 John Kviar17 John Kviar18

圖片來源: http://cargocollective.com/johnkviar