Home / 藝術 / 荒謬、怪誕的人生百態
shih-yung-chun-cover

荒謬、怪誕的人生百態

    相信不少人第一次看台灣藝術家時永駿(Shih Yung-Chun)的作品,都會被他獨特的風格所吸引。其作品往往在二維平面呈現出三維的立體空間,更以他獨特的角度,去表達各種荒謬、怪誕的人生百態,就彷似把夢境中的荒唐畫面一一合理化。

shih-yung-chun1 shih-yung-chun2 shih-yung-chun3 shih-yung-chun4 shih-yung-chun5 shih-yung-chun6 shih-yung-chun7 shih-yung-chun8 shih-yung-chun9 shih-yung-chun10 shih-yung-chun11 shih-yung-chun13 shih-yung-chun14 shih-yung-chun15 shih-yung-chun16 shih-yung-chun18shih-yung-chun17

圖片來源: www.flickr.com/photos/clm0072