Home / 藝術 / 蕉 蕉 變 身
stephan-brusche-cover-3

蕉 蕉 變 身

   

    不斷的將香蕉逐一變成令人一看便留下深刻印象的藝術品,是藝術家Stephan Brusche(iSteef)令人欣賞之處。其作品混合繪畫和雕塑等方式,描繪的角色多來自流行文化以及聖經等。若想欣賞更多這位藝術家的作品,其Istagram可滿足到你。當然要記得follow!

stephan-brusche stephan-brusche-1 stephan-brusche-2 stephan-brusche-3 stephan-brusche-4 stephan-brusche-5 stephan-brusche-6 stephan-brusche-7 stephan-brusche-8 stephan-brusche-9 stephan-brusche-10 stephan-brusche-11 stephan-brusche-12

圖片來源: www.instagram.com/isteef